Dibujo1
A SUMFO SL trobareu tots els accessoris necessaris per a les vostres instal·lacions de fontaneria amb la garantia de la millor relació qualitat-preu:

Evacuació

Desguassos i sifons
Embornals

Valvuleria

Vàlvules i claus de tall
Vàlvules Mini
Vàlvules de retenció

Tubs

Aigua
Calefacció

Accessoris i Comptadors

Comptadors
Bateries de comptador
Vàlvules paràgraf bateries de comptador
Registres arquetes per a comptadors

Emmagatzematge i Tractament d’aigües

Dipòsits d’aigua
Dipòsits racoreria paràgraf
Fosses sèptiques
Separadors de greixos
Separadors d’hidrocarburs

Productes químics

Productes químics i consumibles

Altres accessoris

Unions Gebo
Accessoris sanitari
Sistemes d’aspiració centralitzada